Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 23.05.2018

XXXI Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   27.04.2017 r. o godz. 9.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXXI  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXX sesji Rady Gminy z dnia 30.03.2017 r. 
3. Pomoc społeczna w Gminie, stan bezrobocia.
4. Ochrona zdrowia w Gminie Kobylanka.
5. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
6. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok  – projekt  nr  18/17.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr  19/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy  – projekt nr  20/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 21/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 22/17.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 23/17.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy  o pracę warunków pracy i płacy radnego – projekt nr 24/17.
15. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.          


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kłos
Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Maj 2018
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31