Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 23.05.2018

XXXII Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 25.05.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Gminy z dnia 24.04.2017 r.
3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie.
4. Informacja Wójta dotycząca organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach gminy Kobylanka.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
6. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
7. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 29/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 30/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu – projekt nr 31/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności – projekt nr 32/17.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo – projekt nr 33/17.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 – projekt nr 34/17.
15. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz IlnickiKalendarz wydarzeń

Maj 2018
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31