Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 23.05.2018

XXXIV Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E 
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   20.07.2017 r. o godz. 14.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXXIV  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXXIII sesji Rady Gminy  z dnia  22.06.2017 r. 
3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy  w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka,  w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
4. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr  51/17.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 52/17.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – projekt nr 53/17.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną  – projekt nr 54/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół – projekt nr 55/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance – projekt nr 56/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie – zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 57/17.
13. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.       


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Ilnicki


   

Kalendarz wydarzeń

Maj 2018
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31