Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka w dniu 21.08.2019

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 21.08.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 55/19.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 – projekt nr 56/19.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013-2022 – projekt nr 57/19.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy – projekt nr 58/19.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy – projekt nr 59/19.
  7. Zamknięcie obrad.

 


Przewodnicząca Rady Gminy

 Alicja Ordon
Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30