Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 23.05.2018

Otwarcie ścieżki rowerowej - relacja

Miłośnikom dwóch kółek,  w niedzielne popołudnie,  28 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00, uroczyście  oddano do użytku, nową ścieżkę rowerową w ciągu drogi gminnej Motaniec - Zieleniewo w Gminie Kobylanka.

Uroczystość odbyła się  z udziałem członków Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów, zespołu OSIR TEAM Stargard , turystów i mieszkańców Kobylanki.

Po powitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Wójt Andrzej Kaszubski, który w swojej wypowiedzi, prosił użytkowników o bezpieczne, korzystanie ze ścieżki rowerowej.

Następnie Ksiądz Proboszcz Feliks Łobos, z parafii pw. Św. Antoniego,  w Kobylance,  dokonał poświęcenia nowej inwestycji i zebranych uczestników. 

W otwarciu ścieżki, towarzyszył Zespół Folklorystyczny „Kalina” z Gminnego Ośrodka Kultury.

Inwestycja pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Motaniec - Zieleniewo w Gminie Kobylanka" – to 6 775 mb nawierzchni asfaltowej o  szerokość 2,5 mb, z pięcioma miejscami postojowymi, na których znajdują się ławeczki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Ścieżka w Zieleniewie łączy się ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż byłej drogi krajowej nr  10 do Stargardu Szczecińskiego. Inwestycja jest 1. etapem przebiegającej przez gminę Kobylanka ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytet. 6  "Rozwój funkcji metropolitalnych" działanie 6.3. "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".
Wartość dofinansowania 948 630 zł. wartość zadania ogółem wynosi 2 080 782 zł.

Wykonawcą była firma Strabag o/Stargard.

Oprac. BRAD 

Kalendarz wydarzeń

Maj 2018
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31