Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.04.2019

Paczki żywnościowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLANCE INFORMUJE, ŻE od 21 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance wydawane będą skierowania na paczki żywnościowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Paczki żywnościowe wydawane będą w Punkcie Pomocy PKPS w Szczecinie przy ul. Robotniczej 9 U/2 77-712 Szczecin.


Terminy wydawania paczek:

- od 23.11.2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 14. (Do wyczerpania asortymentu)

- po 12.12.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 14.


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w GOPS Kobylanka.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, bądź pod numerem Tel: 91578 85 38 oraz 91578 85 36

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30