Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające od 1 marca 2019 r.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.


Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.


Wysokość świadczenia

Jeśli nie masz prawa do emerytury lub renty, świadczenie będzie przysługiwać Ci w wysokości najniższej emerytury.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, ale jej wysokość jest niższa od najniższej emerytury, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać Ci w kwocie dopełnienia do wysokości najniższej emerytury, tj. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością najniższej emerytury a wysokością Twojego świadczenia.


Uwaga!
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Prezes ZUS może przyznać Ci wyłącznie na Twój wniosek. Druk wniosku otrzymasz w każdej naszej placówce lub na naszej stronie internetowej (wniosek ERSU). Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej(oświadczenie ERU) oraz dokumenty potwierdzające informacje zawarte przez Ciebie w oświadczeniu, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.


Dowiedz się więcej o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.


  • ERSU - wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające - link
  • ERU - oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej - link
  • Stan sprawy_ERS-RSU - link
  • Rodzicielskie Świadczenie uzupełniające - link

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31