Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Strefa Miedwie – poszukując historii

Strefa Miedwie – poszukując historii jest efektem podpisanego w dniu 12 lutego 2018 r. porozumienia pomiędzy Gminą Kobylanka, Szczecińską Grupą Eksploracji Podwodnej GRYF, Grupą Warowną BASTION oraz Jarkiem Tomczakiem, miłośnikiem historii Ziemi Stargardzkiej. 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podjęcie działań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez badania i poszukiwania na terenie obozów – jenieckiego i pracy przymusowej w Bielkowie oraz towarzyszącego im cmentarza oraz w wodach jezior: Miedwie i Racze w celu stworzenia formy architektoniczno – przestrzennej upamiętniającej ofiary ww. obozów oraz ochrony przedmiotów z nimi historycznie związanych. Fakt istnienia w czasie II wojny światowej na wodach jeziora Miedwie torpedowni jest powszechnie znany. Jej betonowe pozostałości oraz zatopiony kuter torpedowy stanowią atrakcję dla płetwonurków i wodniaków. Niewiele osób zdaje sobie natomiast sprawę, że w szczytowym okresie aktywności torpedowni, przy jej obsłudze, było niewolniczo wykorzystywanych 2 000 więźniów z obozu pracy - Ausländerlager Belkow Madüsee. Zakłady Torpedowaffenplatz Madüsee zlokalizowane były na terenie obecnej jednostki wojskowej w Bielkowie. Kompleks obejmował: torpedownię umieszczoną na wodach jeziora, przystań z grupą jednostek pływających, warsztaty i montownie torped, magazyny gotowych torped, budynki mieszkalne, elektrownię, magazyny elementów torped oraz poligon pomiarowy na wodach jeziora. W pobliżu znajdowały się obozy – jeniecki i pracy przymusowej, w którym pracowali głównie Polacy, Rosjanie i Francuzi, w tym ludność Warszawy przywieziona po klęsce Powstania Warszawskiego.


W 2017 r. Gmina Kobylanka podjęła decyzję o podjęciu prac zmierzających do upamiętnienia miejsc obozów. Pracownik merytoryczny urzędu przeprowadził kwerendy w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie. Rozmawiał także z mieszkańcami Bielkowa, którzy przekazali mu – często sprzeczne ze sobą – informacje na temat torpedowni i obozów. Prowadzone prace skutkowały poznaniem Jarka Tomczaka, który już wcześniej – niezależnie od działań Gminy Kobylanka – od lat zgłębiał historię wojenną i powojenną m.in. obiektów w Bielkowie. Przeprowadzone kwerendy pozwoliły m.in. poznać nazwiska Polaków – pracowników obozu pracy przymusowej w Bielkowie. Niestety, wszyscy już nie żyją. Jesienią 2017 r. Gmina Kobylanka postanowiła zwrócić się do twórców programu TVP „Było nie minęło – extra” z propozycją nakręcenia materiału o obiektach w Bielkowie, w którym pojawiłby się apel do rodzin pracowników przymusowych z prośbą o kontakt. 

Program został zrealizowany i wyemitowany (https://vod.tvp.pl/video/bylo-nie-minelo,extra), jednak niestety nie pojawił się w nim wspomniany wyżej apel. Był jednak inny – wymierny i bardzo pozytywny skutek odcinka o wojennej historii Bielkowa.
Współpracę Gminie Kobylanka w poszukiwaniach zaproponowali szczecińscy pasjonaci historii i eksploracji ze stowarzyszeń Gryf i Bastion. Wolę dalszej współpracy zaproponował Jarek Tomczak i tak 12 lutego 2018 r. doszło do podpisania opisywanego wyżej porozumienia. Wszyscy sygnatariusze porozumienia są jednakowo ważni – dlatego w
dalszych postach będą opisywane NASZE plany, działania i ich efekty. Plany na najbliższą przyszłość obejmują poszukiwania na terenie obozu pracowników przymusowych oraz w wodach jezior Racze i Miedwie (na podstawie posiadanych zezwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie).


Jednocześnie prosimy o pomoc osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat obozów w Bielkowie o kontakt poprzez facebook lub Urzędem Gminy w Kobylance (tel. 91 578 85 43, e-mail: marcin_lewicki@kobylanka.pl).

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30