Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 24.06.2018

SZKOLENIA z zakresu dofinansowań "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”


PROGRAM SZKOLENIA

z zakresu dofinansowań z Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze”

w ramach wdrażania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR”.

Termin szkolenia

21 września 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.12.00.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Prezentacja wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
  2. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
  3. Najczęściej popełniane błędy we Wnioskach o dofinansowanie oraz biznesplanach.
  4. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
  5. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu.
  6. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
  7. Test sprawdzający wiedzę.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2018
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30