Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 20.09.2018

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowychStowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenie w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, na temat wsparcia finansowego operacji zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu:

1. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020

2. Zachowania dziedzictwa lokalnego - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020

3. Tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką – wsparcie w ramach PO RYBY 2014 – 2020.


W programie:

1. Omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

2. Sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW i PO Ryby (warsztaty).

3. Kryteria wyboru operacji w poszczególnych zakresach wsparcia.

4. Pytania i odpowiedzi.

5. Test sprawdzający wiedzę.


 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 kwietnia 2017 r. ( mailem wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie 91578 43 78.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2018
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30