Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza informuje o wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r.


Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.


Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe.
W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha) – w przypadku Gminy Kobylanka zostaną wybrani dwaj delagaci. Wybrani delegaci wchodzą w skład Rady Powiatowej ZIR, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Osoby te wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.


Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy płacący podatek na terenie ZIR.


Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszonych kandydatur oraz miejsca i godzin głosowania zostaną podane w terminie późniejszym.


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30