Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 21.02.2019

Zawiadomienie o zebraniach wiejskich

 

 


Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 19.03.2018 r. o godz. 1830w Świetlicy w Reptowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Cisewo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 

Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 21.03.2018 r. o godz. 1800w Świetlicy w Jęczydole odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Jęczydół, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 

Serdecznie zapraszamy:


Sołtys i Rada Sołecka

Reptowo, dn. 12.03.2018 r.Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 19.03.2018 r. o godz. 1700w Świetlicy w Reptowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Reptowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 26.03.2018 r. o godz. 1800w Świetlicy w Bielkowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Bielkowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 27.03.2018 r. o godz. 1800w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kobylanka, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Stan bezpieczeństwa w sołectwie i gminie- informacje o zagrożeniach.

6. Uwagi i wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 28.03.2018 r. o godz. 1800w Szkole Podstawowej w Kunowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kunowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 05.04.2018 r. o godz. 1800 w Świetlicy w Morzyczynie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Morzyczyn, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 22.03.2018 r. o godz. 1800w Świetlicy w Niedźwiedziu odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Niedźwiedź, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada SołeckaZawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 23.03.2018 r. o godz. 1800w Świetlicy w Rekowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rekowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uwagi i wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 


Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28