Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Klub Oldbojów "Biały Kieł"

Piłka Nożna

Na przełomie roku 2011-2012 Grupa Oldboyów „ Biały Kieł” Kobylanka zorganizowała się w amatorską sekcje sportową Piłki Nożnej, której głównym celem i myślą przewodnią będzie podtrzymanie optymalnej dla wieku sprawności fizycznej ludzi starszych oraz zagwarantowanie im form aktywności fizycznej stosownej do wieku oraz możliwości.

Amatorska sekcja sportowa Piłki Nożnej Oldboyów „ Biały Kieł” Kobylanka
spontanicznie zawiązała zespól na kanwie zaproszenia na Turniej Oldbojów
„TRADITIONSTURNIER 2011 DES SV BOITZENBURG –Alte Herren Ü 50”
do zaprzyjaźnionej Gminy Boitzenburg w Niemczech w roku 2011, gdzie drużyna z Gminy Kobylanka zajęła 3-cie miejsce.


Następnie w roku 2012 odbyło się spotkanie Towarzyskie na obiekcje sportowym Gminy Boitzenburg gdzie drużyna z Kobylanki wygrała 5 : 4 .

W 2013 roku w Turnieju Oldbojów z okazji:
V EUROPEISKI Tydzień SPORTU DLA WSZYSTKICH XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin zespól Kobylanka I uplasował się na 2-gim miejscu, natomiast zespól Kobylanka II na miejscu 3-cim.

Należałoby nadmienić ze najstarszy zawodnik Turnieju z zespołu (62 l.)
Kobylanka I został uhonorowany Pucharem i Dyplomem uczestnictwa.


Podsumowanie


1.Nadmieniamy ze Amatorska sekcja sportowa Piłki Nożnej Oldboyów „ Biały Kieł” Kobylanka kieruje się uzupełnieniem luki jaka powstała w Gminie w temacie przyjęcia jakiejś polityki społecznej wobec sportowców seniorów .
2. Wspieranie formy aktywności seniorów jeszcze pracujących i osób będących już na rentach lub emeryturach.
3. Wspierane działania promujące pozytywny wizerunek seniora .
4. Promocja zdrowia w gminie, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi w wieku średnim i starszych.
Sądzimy że wiodącym podmiotem działającym w tej materii powinna być Gmina która w ramach istniejących możliwości (pomoc urzędnika Gminy) wesprze działanie amatorskich sekcji Oldbojów.

Naczelnym znaczeniem w opublikowaniu i umieszczenia na stronie internetowej Gminy Kobylanka w zakładce Turystyka i Sport informacji o działalności klubu Oldboje „ Biały Kieł” Kobylanka, z podziałem na sekcje : a) Piłka Nożna b) Tenis.

Będzie :
a) przekazanie informacji o terminach zajęć i treningach
b) miejscach na jakich obiektach odbywają się zajęcia.
c) Jakie cele i wartości mogą być osiągnięte w przypadku uczestnictwa
w poszczególnych sekcjach.
d) Zaproszenie wszystkich chętnych Oldbojów do udziału w sekcjach
e) Numery telefonów do kontaktu.
f) Zaproszenie wszystkich chętnych seniorów na zajęcia sportowe.

Numer telefonu do kontaktu: 91 5610036

Terminy:

W każdy piątek miesiąca:

Orlik Reptowo: od godz: 18:00 do godz. 20:00

Każdy poniedziałek miesiąca.
Orlik Reperowo: od godz: 19:00 do godz:21:00 ( grupy mieszane ) –oldboje-seniorzy –juniorzy.


TENIS

Na przełomie roku 2011-2012 Grupa Oldboyów „ Biały Kieł” Kobylanka zorganizowała się w amatorską sekcje sportową gry w tenisa której głównym celem i myślą przewodnią będzie podtrzymanie optymalnej dla wieku sprawności fizycznej ludzi starszych oraz zagwarantowanie im form aktywności fizycznej stosownej do wieku oraz możliwości.

Upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej wśród osób dorosłych, w tym seniorów i emerytów jest światowym kierunkiem działań skutkujących ogólnym usprawnieniem ruchowym i zniwelowaniem barier pomiędzy ludźmi z grupy wiekowej którą są mieszkańcy czynni zawodowo, dla tej grupy uprawianie sportu oprócz sposobu na odreagowanie stresu, zmęczenia i utrzymania dobrej formy fizycznej jest aktywność ruchowa.

Pierwsze spotkania odbywały się na placu asfaltowym znajdującym
się przy GOK w Kobylance.

W związku z nie udogodnieniami jakie występowały na placu asfaltowym przy GOK-u zdecydowano się zwrócić do Urzędu Gminy w Kobylance i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance o wydanie pozytywnej opinii w celu rozpoczęcia zajęć i gier na boisku wielofunkcyjnym znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Kobylance.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z Urzędu Gminy i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance od okresu letniego 2012 r. gry w tenisa odbywają się cyklicznie w każdą niedziele na boisku wielofunkcyjnym w godz 9:00 – 14:00.

Mając na uwadze pozytywną reakcje osób starszych jak tez osób w średnim wieku z naszej Gminy amatorzy z Grupy Oldboyów „ Biały Kieł” Kobylanka zorganizowali 1-wszy Turniej Tenisa Oldbojów w Kobylance który odbył się
w dniu 1.05.2014 r.

W Turnieju uczestniczyły cztery drużyny , zwycięstwo i puchar otrzymała drużyna z Kobylanki .


Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących
z uprawiania sportu oraz zwiększanie dostępności dla mieszkańców różnorodnych form aktywności fizycznej to priorytetowe zadania dla samorządu lokalnego.

Pomimo zatrważających raportów i analiz dotyczących złego stanu kondycji fizycznej Polaków, nie sposób nie zauważyć, że sport i aktywność fizyczna stają się modne.

Kierując się powyższymi stwierdzeniami kierujemy do mieszkańców naszej Gminy informacje o istnieniu takowego kola Tenisowego i jego społecznej organizacji.
Udział w grach i spotkaniach sportowych jest bezpłatny, wymagany sprzęt to
rakietka do tenisa wg własnego uznania.

Terminy:
każda niedziela miesiąca :
Orlik Kobylanka od godz : 9:00 do godz 12:00 - Oldboje
od godz. 12:00 do godz 15:00 ( grupy mieszane)Telefon kontaktowy informacje: 696 874 754
Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31