Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

Koła Gospodyń Wiejskich

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstały ponad 130 lat temu jako inicjatywa kobiet. Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu biesiady. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. 
Również w gminie Kobylanka w ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła podejmując się wielu inicjatyw i działań na rzecz lokalnej społeczności.

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31