Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Co to oznacza dla Ciebie?

Zadanie zostało wykonane ze środków WFOŚiGW

Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. Opłata będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości i ustalonej stawki. W zamian za to wybrany przedsiębiorca, opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów. Jeśli selekcjonujesz odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla mieszkańca – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach, co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

Właściciele powyższych nieruchomości powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie w taki sposób, by zostały rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013r. Do tego czasu właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Dopiero od 1 lipca 2013r. opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. np. szkoły, sklepy), właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do indywidualnego zawarcia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31