Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 01.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Styczeń   2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

styczeń-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

21

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

2

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

20

Razem

44


ZESTAWIENIE MANDATÓW

styczeń-ilość

pouczenia

18

mandaty

Razem

18

 

INNE CZYNNOŚCI

styczeń-ilość

Wspólne służby z Policją

2

Patrole piesze Straży Gminnej

10

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

4

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

123

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

21

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

61

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

Usuwanie truchła zwierzyny

2

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

8

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

Razem

238

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31