Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 01.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance styczeń 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

styczeń-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

20

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

0

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

4

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

29

Razem

53


ZESTAWIENIE MANDATÓW

styczeń-ilość

pouczenia

9

mandaty

0

Razem

9

 

INNE CZYNNOŚCI

styczeń-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

2

Patrole piesze Straży Gminnej

2

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

236

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

4

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

8

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

8

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

12

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

16

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

301


                                                                                                     

Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31