Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 19.12.2018

Sprawozdanie 01.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za styczeń 2018r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

styczeń -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

29

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

9

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

36

Razem

79


ZESTAWIENIE MANDATÓW

styczeń-ilość

pouczenia

15

mandaty

1

Razem

16

 

INNE CZYNNOŚCI

styczeń-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

5

Patrole piesze Straży Gminnej

3

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

15

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

352

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

10

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

22

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

7

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

Razem

426


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2018
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31