Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 02.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za luty 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

luty-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

29

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

5

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

38

Razem

73


ZESTAWIENIE MANDATÓW

luty-ilość

pouczenia

17

mandaty

1

Razem

18

 

INNE CZYNNOŚCI

luty-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

3

Patrole piesze Straży Gminnej

0

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

537

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

6

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

4

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

5

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

10

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

12

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

584


                                                                                                               

Sporządził: Robert Sawicki

                                                                                                                          Komendant SG

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31