Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 19.10.2018

Sprawozdanie 02.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za luty 2018r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

luty -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

34

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

10

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

28

Razem

76


ZESTAWIENIE MANDATÓW

luty-ilość

pouczenia

16

mandaty

0

Razem

16

 

INNE CZYNNOŚCI

luty-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

5

Patrole piesze Straży Gminnej

4

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

17

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

346

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

12

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

28

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

3

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

3

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

6

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

1

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

434


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31