Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 02.2019


 

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za luty  2019 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

27

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

3

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

8

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

34

Razem

72


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

17

mandaty

2

Razem

19

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

8

Patrole piesze Straży Gminnej

12

Asysty i czynności na rzecz urzędów, instytucji i służb.

53

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,boiska, lapidaria itp.)

655

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami, palenisk w piecach, numery porządkowe posesji, sposób gromadzenia ścieków, szczepienia przeciwko wściekliźnie  itp.)

201

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

22            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów nieczystość

5

Usuwanie  pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

6

Gaszenie pożaru

0

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia, wezwania, nakazy, komunikaty

16

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki (w szkołach, dla uczestników imprez)

0

Szkolenia

0

Razem

986


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

                                                                                                                                                                                                                

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31