Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 03.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Marzec   2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Marzec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

34

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

7

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

20

Razem

63


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Marzec-ilość

pouczenia

14

mandaty

Razem

14

 

INNE CZYNNOŚCI

Marzec-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

2

Patrole piesze Straży Gminnej

9

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

110

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

5

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

60            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie wraków pojazdów

1

Usuwanie truchła zwierzyny

6

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

22

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

2

Razem

230


                                                                                                     

Sporządził: 

Robert Sawicki Komendant SG  

                                                                                                                                                                        

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31