Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 03.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za marzec 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

marzec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

40

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

8

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

53

Razem

106


ZESTAWIENIE MANDATÓW

marzec-ilość

pouczenia

27

mandaty

1

Razem

28

 

INNE CZYNNOŚCI

marzec-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

3

Patrole piesze Straży Gminnej

2

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

682

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

5

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

8

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

10

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

11

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

14

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

755


                                                                                                               

Sporządził: Robert Sawicki

komendant SG

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30