Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 03.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za marzec 2018r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

marzec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

31

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

3

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

11

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

29

Razem

74


ZESTAWIENIE MANDATÓW

marzec-ilość

pouczenia

19

mandaty

0

Razem

19

 

INNE CZYNNOŚCI

marzec-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

6

Patrole piesze Straży Gminnej

5

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

20

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

361

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

14

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

36

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

4

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

6

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

4

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

4

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

1

Razem

470


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31