Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 04.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance Kwiecień   2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Kwiecień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

25

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

3

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

18

Razem

48


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Kwiecień-ilość

pouczenia

12

mandaty

0

Razem

12

 

INNE CZYNNOŚCI

Kwiecień-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

1

Patrole piesze Straży Gminnej

11

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

155

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

14

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

116

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

2

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

5

Inne:

zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego ( potrącenie rowerzysty).

1

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

24

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

3

Razem

339


                                                                                                               

Sporządził: Robert Sawicki

                                                                                                                Komendant SG   

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31