Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 04.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za kwiecień 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

kwiecień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

33

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

9

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

72

Razem

105


ZESTAWIENIE MANDATÓW

kwiecień-ilość

pouczenia

25

mandaty

0

Razem

25

 

INNE CZYNNOŚCI

kwiecień-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

2

Patrole piesze Straży Gminnej

4

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

894

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

13

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

8

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

14

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

23

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

6

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

15

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

5

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1 000


                                                                                                               

Sporządził: Robert Sawicki

komendant SG

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31