Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

Sprawozdanie 04.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za kwiecień 2018r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

kwiecień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

34

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

14

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

25

Razem

77


ZESTAWIENIE MANDATÓW

kwiecień -ilość

pouczenia

31

mandaty

1

Razem

32

 

INNE CZYNNOŚCI

kwiecień -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

6

Patrole piesze Straży Gminnej

8

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

25

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

341

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

14

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

44

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

6

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

8

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

8

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

2

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

10

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

1

Razem

474


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31