Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 05.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance Maj  2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Maj-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

27

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

3

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

12

Razem

44


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Maj-ilość

pouczenia

9

mandaty

0

Razem

9

 

INNE CZYNNOŚCI

Maj-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

0

Patrole piesze Straży Gminnej

16

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

148

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

8

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

127

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

4

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

12

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

328


                                                                                                               

Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG

                                                                                                        

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31