Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 05.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za maj 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

maj -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

41

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

16

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

66

Razem

125


ZESTAWIENIE MANDATÓW

maj -ilość

pouczenia

30

mandaty

1

Razem

31

 

INNE CZYNNOŚCI

maj -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

1

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

16

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

985

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

9

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

18

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

87

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

15

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

8

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

18

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

3

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1 182


                                                                                                               Sporządził: Robert Sawicki

                                                                                                                          Kom-t SG

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30