Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

Sprawozdanie 05.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za maj 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

31

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

23

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

48

Razem

107


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

45

mandaty

0

Razem

45

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

9

Patrole piesze Straży Gminnej

5

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

430

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

10

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

35         

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

6

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

6

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

11

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

4

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

535


                                                                                                               

Sporządził: 

Przemysław Gruca

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31