Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 06.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance Czerwiec 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Czerwiec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

22

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

0

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

5

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

20

Razem

47


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Czerwiec-ilość

pouczenia

17

mandaty

0

Razem

17

 

INNE CZYNNOŚCI

Czerwiec-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

0

Patrole piesze Straży Gminnej

7

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

167

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

115

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

96

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

1

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

3

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

8

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

3

Razem

404


                                                                                                    

Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30