Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 19.11.2018

Sprawozdanie 06.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za czerwiec 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

czerwiec -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

44

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

18

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

71

Razem

137


ZESTAWIENIE MANDATÓW

czerwiec -ilość

pouczenia

36

mandaty

0

Razem

36

 

INNE CZYNNOŚCI

czerwiec -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

3

Patrole piesze Straży Gminnej

12

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

1072

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

14

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

47            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

18

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

10

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

9

Usuwanie wraków pojazdów

1

Usuwanie truchła zwierzyny

8

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

9

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

6

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1 228


                                                                                                               Sporządził: Robert Sawicki

                                                                                                                                                   Kom-t SG

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2018
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30