Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 06.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za czerwiec 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

47

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

22

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

48

Razem

122


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

50

mandaty

0

Razem

50

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

11

Patrole piesze Straży Gminnej

20

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

15

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

743

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

11

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

52            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

5

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

6

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

3

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

15

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

5

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

893


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30