Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 07.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance lipiec 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

lipiec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

35

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

7

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

25

Razem

68


ZESTAWIENIE MANDATÓW

lipiec-ilość

pouczenia

25

mandaty

2

Razem

27

 

INNE CZYNNOŚCI

lipiec-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

1 SL

Patrole piesze Straży Gminnej

8

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

744

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

21

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

64

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

2

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

3

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

2

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

859


                                                                                                    

Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31