Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 07.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za lipiec 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

66

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

6

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

15

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

132

Razem

219


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

136

mandaty

15

Razem

151

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

9

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

990

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

6

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

51           

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

1

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

0

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

5

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

5

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

6

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

13

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1115


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31