Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 19.11.2018

Sprawozdanie 07.2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

LIPIEC  2015 ROK.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

lipiec-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

27

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

4

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

35

Razem

70

 

ZESTAWIENIE MANDATÓW

lipiec-ilość

pouczenia

23

mandaty

0

Razem

23

 

INNE CZYNNOŚCI

lipiec-ilość

Wspólne służby z Policją

5

Patrole piesze Straży Gminnej

14

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

110

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

5

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

70

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

4

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

42

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

4

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

265

 

                                                                                                          

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2018
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30