Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 08.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance sierpień 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

sierpień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

41

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

4

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

14

Razem

64


ZESTAWIENIE MANDATÓW

sierpień-ilość

pouczenia

22

mandaty

1

Razem

23

 

INNE CZYNNOŚCI

sierpień-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

2

Patrole piesze Straży Gminnej

7

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

812

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

44

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

126

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

6

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

2

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

5

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

8

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

7

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1 029Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30