Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 19.12.2018

Sprawozdanie 08.2018

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za sierpień 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

37

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

3

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

9

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

75

Razem

124


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

69

mandaty

2

Razem

71

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

11

Patrole piesze Straży Gminnej

22

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

518

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

6

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

48            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

2

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

8

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

8

Usuwanie  pojazdów (wraków, pozostawionych)

1

Usuwanie truchła zwierzyny

2

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

10

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

1

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

0

Prelekcje i pogadanki (w szkołach, dla uczestników imprez)

1

Razem

657


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2018
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31