Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 09.2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za wrzesień 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

wrzesień -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

39

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

3

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

15

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

67

Razem

124


ZESTAWIENIE MANDATÓW

wrzesień -ilość

pouczenia

28

mandaty

0

Razem

28

 

INNE CZYNNOŚCI

wrzesień -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

2

Patrole piesze Straży Gminnej

29

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

15

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

696

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

25

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

56            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

9

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

1

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

12

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

9

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

6

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

862


                                                                                                               Sporządził: Robert Sawicki

Kom-t SG

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30