Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 08.2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Sierpień  2015 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

sierpień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

34

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

7

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

29

Razem

74

 

ZESTAWIENIE MANDATÓW

sierpień-ilość

pouczenia

28

mandaty

1

Razem

29

 

INNE CZYNNOŚCI

sierpień-ilość

Wspólne służby z Policją

0

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

130

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

7

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

94

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

12

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

21

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

8

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

299

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30