Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 09.2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Wrzesień  2015 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

wrzesień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

28

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

6

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

30

Razem

69

 

ZESTAWIENIE MANDATÓW

wrzesień-ilość

pouczenia

20

mandaty

0

Razem

20

 

INNE CZYNNOŚCI

wrzesień-ilość

Wspólne służby z Policją

4

Patrole piesze Straży Gminnej

9

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

144

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

50

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

106

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

1

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

1

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

1

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

6

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

8

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach

3

Razem

346

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30