Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 09.2018


Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za wrzesień 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

22

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

13

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

60

Razem

97


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

43

mandaty

0

Razem

43

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

9

Patrole piesze Straży Gminnej

30

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

23

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

800

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

4

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

22            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

7

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie  pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

8

Gaszenie pożaru

1

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia, wezwania, nakazy

26

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

4

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki (w szkołach, dla uczestników imprez)

0

Razem

941


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31