Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 22.11.2017

Sprawozdanie 10.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance październik 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

październik-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

21

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

9

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

14

Razem

45


ZESTAWIENIE MANDATÓW

październik-ilość

pouczenia

15

mandaty

1

Razem

16

 

INNE CZYNNOŚCI

październik-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

6

Patrole piesze Straży Gminnej

7

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

480

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

10

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

70

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

7

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

2

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

5

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

17

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

612


                                                                                                    

Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2017
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30