Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 10.2017

 

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za październik 2017r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Październik -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

59

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

24

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

76

Razem

164


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Październik -ilość

pouczenia

65

mandaty

3

Razem

68

 

INNE CZYNNOŚCI

Październik -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

3

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

37

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

825

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

59

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

117

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

 12

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

6

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

3

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

11

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

6

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

1101


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31