Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 10.2015

 

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Październik  2015 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

październik-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

39

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

8

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

7

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

28

Razem

82


 

ZESTAWIENIE MANDATÓW

październik-ilość

pouczenia

19

mandaty

3

Razem

22

 

 

INNE CZYNNOŚCI

październik-ilość

Wspólne służby z Policją

4

Patrole piesze Straży Gminnej

13

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

161

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

30

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

89

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)


Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

6

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

Usuwanie wraków pojazdów


Usuwanie truchła zwierzyny

4

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

22

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych


Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach

3

Razem

347


                                                                                                                

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30