Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 10.2018


Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za październik 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

41

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

4

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

19

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

36

Razem

100


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

44

mandaty

1

Razem

45

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

10

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

25

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

744

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

6

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

3               

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

4

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie  pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

10

Gaszenie pożaru (dot. spalanych liści)

1

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia, wezwania, nakazy

15

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

3

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki (w szkołach, dla uczestników imprez)

0

Szkolenia

2

Razem

847


                                                                                                               Sporządził: Przemysław Gruca

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31