Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 19.11.2018

Sprawozdanie 11.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance listopad 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

listopad-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

24

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

0

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

10

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

16

Razem

50


ZESTAWIENIE MANDATÓW

listopad-ilość

pouczenia

13

mandaty

0

Razem

13

 

INNE CZYNNOŚCI

listopad-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

4

Patrole piesze Straży Gminnej

2

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

312

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

9

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

14

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

17

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

4

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

6

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

19

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

399


                                                                                                               

Sporządził: 

Robert Sawicki                                                                    Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2018
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30