Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 11.2017


Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za listopad 2017 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

listopad-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

34

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

16

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

52

Razem

107


ZESTAWIENIE MANDATÓW

listopad-ilość

pouczenia

24

mandaty

0

Razem

24

 

INNE CZYNNOŚCI

listopad-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

6

Patrole piesze Straży Gminnej

8

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

376

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

15

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

39

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

7

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

5

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

5

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

2

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

9

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

4

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

3

Razem

623


                                                                                                               Sporządził: Robert Bartoszewski

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31