Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 11.2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

Listopad  2015 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Listopad-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

27

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

7

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

29

Razem

64
ZESTAWIENIE MANDATÓW

Listopad-ilość

pouczenia

17

mandaty


Razem

17

 

INNE CZYNNOŚCI

Listopad-ilość

Wspólne służby z Policją

4

Patrole piesze Straży Gminnej

16

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

167

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

32

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

89

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)


Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

5

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

7

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

Usuwanie wraków pojazdów


Usuwanie truchła zwierzyny

4

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

12

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach


Razem

349

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30