Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 11.2018


Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za listopad 2018 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

29

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

5

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

18

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

35

Razem

87


ZESTAWIENIE MANDATÓW

ilość

pouczenia

33

mandaty

0

Razem

33

 

INNE CZYNNOŚCI

ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

11

Patrole piesze Straży Gminnej

15

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

20

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,boiska, itp.)

735

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami,itp.)

2

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

24            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

0

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

9

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów nieczystość

9

Usuwanie  pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

1

Gaszenie pożaru

0

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia, wezwania, nakazy

9

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

3

Dyżury w CKiR dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki (w szkołach, dla uczestników imprez)

0

Szkolenia

1

Razem

840


                                                                                                               Sporządził:  Przemysław  Gruca

                                                                                                                                                                                                                 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31